Zilaiskalns

IMGP1636IMGP1650

Uz Zilo kalnu noteikti  jādodas leģendu medniekiem, vēstures faniem, tiem kuri meditē, ka āri skaistu skatu mīļotājiem.

 Zilais kalns ir skaists dabas piemineklis, ko ieskauj majestātiski koki, maģiski akmeņi, senu vēdisko un pagānu reliģijas kulta vietas, svētku vietas un ugunskuru vietas.

   infolatvTūrisma informācijas punkts

Pārgājiens, ekskursija, nūjošana vai vienkārši pastaiga kopā ar ģimeni vai draugiem ir lielisks veids kā atbrīvoties no ikdienas burzmas un stresa. Pastaigas uzlabo garastāvokli un uzlādē pozitīvi.

Leģendas un nostāsti par Zilo kalnu ir daudz un dažādi. Kā zināms, Zilaiskalns ir viena no Latvijas senākajām kulta vietām. Tā varenība un statuss saglabājies vēl ilgi pēc kristietības ieviešanas – kalns ir izcili ainavisks un mītisks vēl šodien. Zilo kalnu īpaši populāru padarījis Andrejs Pumpurs savā eposā “Lāčplēsis“. Zintnieku veiktie mērījumi liecina, ka kalna virsotnē atrodams sarežģīts enerģētisko strāvojumu tīkls.

No šīs vietas nākusi dziedniece Zilā kalna Marta. Varbūt retas miglas parādīšanās starp akmentiņu apļiem, varbūt svaigā gaisā un meža klātbūtne, vai arī zilais apvāršņa skats tiešām šo vietu padara īpašu.

Ekskursijas pa Zilo kalnu piedāvā  gide Olga Golubeva.

kart7rekl

 Kalns apbur cilvēkus ar savu unikalitāti un noslēpumu, kurš vēl ilgi netiks atklāts. ziilamz10

Force of attraction of the mountain gathers many visitors here every year. Everyone is filled with positive energy, which will last for a long time. The morning fog will melt away, beauty and tranquillity of the mountain will win you over. Forest air and silence will set you up for positive attitude to life. Some call it “sugar mountain”, mountain of delight.

Zilaiskalns is one of the major mythological mountains of time of old Latvians. It is visible from a distance and is located in 12 km west of Valmiera; its height is 127 m. Area of the mountain is 118 ha. Geodesic point on the mountain has been marked since 1816 by Wilhelm Struve. In the 17th and 18th centuries there were informal burial places of local residents – prohibited by the church. 

The name of the mountain could be translated as “Blue Mountain” from Latvian language and came from different words that also can be translated as “to read fortune”, “power”, “blue”, “wisdom”, “divinity”. It seems to be blue from a distance. And every spring it is covered with blue flowers – snowdrops.

infolatv

Campaign, excursion, Nordic walking, or just a walk with family or friends is a great way to get rid of the everyday  bustle and stress.

Walking improves mood and gives positive energy .
There are many different legends and stories about the Blue Mountain. As you know, Blue Hill is one of the Latvian oldest places of worship. Its greatness and condition remained long after the adoption of Christianity – mountain has brilliant landscape and mythical yet today.
 Andrejs Pumpurs made Blue Mountain especially popular in his epic poem “Lacplesis.” Measurements of scientists show that on top of the hill is a complex network of energy flows.
Healer Marta appeared from this place. Maybe a rare appearance of fog between the stones, maybe a fresh air and the presence of the forest or the blue look of the horizon really makes this place special.
Time by agreement

_MG_3370

Притягательность горы собирает ежегодно здесь много посетителей. Все заряжаются положительной энергией, которая сохраняется долгое время. Утренний туман  рассеется, красота и спокойствие  горы покорит Вас. Лесной воздух и тишина настроят вас на позитивное отношение к жизни. Её некоторые называют «сахарной горой», горой наслаждения.

Зилайскалнс является одним из мифологических и  значительных холмов старого латвийцев времени. Она видна с большого растояния и расположена в 12 км к западу от Валмиера, её высота составляет 126,59 м .  Площадь горы 118 га.  С 1816 Вильгельмом Струве на горе отмечена геодезическая  точка. В 17 и 18 веках здесь были неофициальные  места захоронения местных жителей – запрещенные  церковью. 

Название горы переводится с латышского языка как «Синяя Гора» и произошло от разных слов, которые можно также перевести как «гадать», «сила», «синий» «мудрость», «божественность». Издали она кажется синего цвета. И каждую весну она покрыта синими цветами – подснежниками.

infolatv

Экскурсия, скандинавская ходьба или просто прогулка с друзьями, индивидуально или с семьёй – отличный способ избавиться от повседневной суеты и стресса. Прогулка всегда улучшит настроение и зарядит вас позитивно.

Есть много разных легенд и историй о Зилайскалнс. Как известно, Зилайскалнс является одним из древних мест поклонения Латышей. Её величие и значение было известно  задолго до введения христианства.  Гора горда и красива, и мистической остаётся  до сегоднишних дней.  В эпосе Андрея Пумпура «Лачплесис»  на Зилайскалнс  поднялся Лачплесис со своими друзьями. В эту ночь, на Лиго, на совете старейшин его провозгласили вождём в борьбе с захватчиками.

Многие исследователи отмечают, что на вершине находится сложное энергетическое излучение. В этих местах Зилакална Марта лечила людей.

Возможно влияние камней, возможно лесной чистый воздух или полосы синего тумана придают этому месту волшебную особенность.

Время по договорённости

d0bfd0bed0b4d181d0bdd0b5d0b6d0bdd0b8d0ba_1

Jānis Mediņš – Zilais kalns.

Jāņa Mediņa pēdējā vēlēšanās

Latviešu komponists un diriģents Jānis Mediņš, Jāzepa Mediņa jaunākais brālis, 1944. gadā emigrēja uz Vāciju, pēc tam pārcēlās uz dzīvi Zviedrijā. Viņa lielākā vēlēšanās pirms nāves bijusi uzkāpt Zilajākalnā. Par spīti padomju režīmam un cienījamam vecumam, viņam tiešām izdevās ierasties Latvijā un savu sapni piepildīt. Pēc tam komponists apskaidrots atgriezās Zviedrijā un drīz pēc tam aizgāja mūžībā.

big

Vidzemes_kulturas_karte

Augstākais Ziemeļvidzemes paugurs – 126,59 m v.j.l., arī relatīvais augstums visai ievērojams – ~66 m. Nosaukuma izcelsmei varētu būt šādi skaidrojumi: kalns ir saskatāms no liela attāluma un iztālēm izskatās kā zilā dūmakā tīts. Zils tas izskatās arī pavasaros, kad šeit vairumā zied zilās un baltās vizbulītes. Andrejs Pumpurs uzskatīja, ka zem Zilā kalna apbedīts līvu varonis Imauta. Agrākos gadsimtos te bijusi kulta vieta – svētā birzs, Dieva svētnīca un varoņu kapenes. Zilais kalns kā svētvieta cienīts vēl 18.gs. – dienā mirušos apglabāja kapos, bet naktī raka ārā un stiepa uz kalnu novietot Imantam kaimiņos. Viduslaikos pie Zilā kalna 10.augustā noturēts Labrenča dienas tirgus, kuru apsēduši Labrenča kristīgi mīlētie nabagi un tikuši bagātīgi apdāvināti. Pirms diviem gadsimtiem kalnā bijis kāds akmens no 14.gs. ar leišu vadoņa Ģedimina vārdu, kurš 1332.g. apmaldījies Imeras dižajos purvos un tikai Zilajā kalnā sastapis pārējos sirotājus. Laikam taču no prieka nolēmis atstāt savu akmeni. Mūsdienās latvisko tradīciju cienītāji šeit pulcējas vasaras saulgriežos un arī citos gadskārtu ieražu svētkos. Dziednieki kalnam piedēvē ļoti augstu enerģētisko līmeni.

925712_big_1253214681 Netālu no kalna “Zužēnu” mājās ir dzīvojusi leģendārā tautas dziedniece Zilākalna Marta (īstajā vārdā Marta Rācene). Kalna nogāzē akmens ar zivs formai līdzīgu iedobi. Tas esot upurakmens, pēc dziednieku apgalvojumiem, ar spēcīgu strāvojumu. Kalna rietumu pakājē atrodas Zilākalna ciemats, kas izveidojies 1950.gadu beigās, kad sākās lielā kūdras purva izpēte un tika uzcelta kūdras fabrika. Lielākā daļa ēku celtas 1960.gados un pastaiga pa nedaudzajām ciemata ieliņām ir kā nokļūšana 40 gadu tālā sociālisma ēras pagātnē ar laika mašīnas palīdzību (līdzīgs “kultūras piemineklis” ir Sedas pilsēta netālu no Strenčiem).

**************************************************************************

According to tales and stories, many magicians and charmers have lived here. It was not so long ago when the famous healer Zilakalna Marta (Marta Racene) lived there. Not loved by the Soviet power, in 1992 she moved to Rauna, but people still used to call her Zilakalna Marta.

The origin of the name of the hill is connected with the root of the word “zil” – translated from Latvian – to tell fortune, or “sila” in Russian – power. “Zils” also means “blue”, because there is a blue haze around the hill from the local marshes, but it may have had less influence on the name of the hill.

Zilaiskalns (height 127 m) is a symbol, an archetype and the spiritual personification of Latvian nation which is used by Garlibs Merķelis in his work “Vanems Imanta” and Andrejs Pumpurs has mentioned Zilaiskalns as a burial place for Liiv leader Imanta

The Earth energy researcher Totis (Janis Neibergs) has found that Zilaiskalns is a very powerful sacred place. He believes that such energy sources are usually located on the crossing of at least two underground streams of fire, but Zilaiskalns is a place where four such underground streams are crossing. People have made 14 energy circles and one fire circle around the crossing point. The centre of this powerful place is the top of Zilaiskalns with the most powerful stream of energy. There is a sacred stone at the entrance (90 cm long, 60 cm wide). The stone has an artificially made cavity – 42 x 31 cm and 11 cm deep. Zilaiskalns has been the source of energy and inspiration for many Latvian literature workers: Auseklis, Rainis,Karlis Skalbe, Janis Akuraters, Marta Grimma, Skaidrite Kaldupe, Pavils Rozitis, Mara Zalite, Valdis Ruja.

Advertisements